BVMS Professional 9.0

BVMS Professional 9.0
  • Yerleşik esneklik: Birden fazla sistem bileşeni arızalandığında bile işlemleri çalışır durumda tutar.
  • Daha düşük toplam sahip olma maliyeti: Kurulum ve çalıştırma maliyetlerini azaltmak için tek bir sunucu ile 2000 adede kadar kamerayı yönetin.
  • En iyi Bosch videoları: Bosch kameralar ile BVMS birleştiren en iyi kullanıcı deneyimi.
  • Entegrasyon: Üçüncü taraf kameraları, depolama sistemleri ve diğer sistemleri BVMS'e entegre edin.
  • BT ortamları ve veri güvenliği: Kurulumdan günlük yönetime kadar tam BT uyumluluğundan güvenli bir şekilde yararlanın.
 

Benzer ürünler

MBV-BPRO-90 Lisans Professional tabanı

Base license for Professional Edition. 8 cameras, 5 workstations, 5 CCTV keyboards, 1 DVR, 8 failover recording channels, 8 dual recording channels and ATM/POS, Allegiant and OPC functionality. All MBV-X* and MBV-F* options are only available with Base license.

Ürün Kodu: MBV-BPRO-90
Ürün No: F.01U.352.132

 
MBV-XCHAN-90 Lisans Kamera/video kod çöz. gen.

1 video kodlayıcı/kod çözücü kanalı ekelem için lisans. Tam olarak gereken adedi sipariş edin.

Ürün Kodu: MBV-XCHAN-90
Ürün No: F.01U.352.134

 
 
MBV-XWST-90 Lisans Workstation expansion

1 iş istasyonu için genişletme lisansı (her fazladan iş istasyonu için 1 lisans gerekir).

Ürün Kodu: MBV-XWST-90
Ürün No: F.01U.352.135

 
MBV-XDVR-90 Lisans DVR expansion

1 DVR için ekleme lisansı. Tam olarak gereken adedi sipariş edin.

Ürün Kodu: MBV-XDVR-90
Ürün No: F.01U.352.136

 
 
MBV-XKBD-90 Lisans Keyboard expansion

1 CCTV klavye için ekleme lisansı. Tam olarak gereken adedi sipariş edin.

Ürün Kodu: MBV-XKBD-90
Ürün No: F.01U.352.137

 
MBV-XMVS-90 Lisans Mobile video service expansion

1 Mobile Video Service için genişletme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XMVS-90
Ürün No: F.01U.352.139

 
 
MBV-XFOV-90 Lisans VRM Failover channel expansion

Arıza Yedekleme VRM'siyle kullanılan 1 video kodlayıcı kanalı için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XFOV-90
Ürün No: F.01U.352.144

 
MBV-XDUR-90 Lisans Kamera çift kayıt genişletmesi

Çift kayıt için kullanılan 1 video kodlayıcı kanalı için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XDUR-90
Ürün No: F.01U.352.145

 
 
MBV-XINT-90 Lisans Intrusion panel expansion

Hırsız alarm panellerini entegre etmek için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XINT-90
Ürün No: F.01U.352.146

 
MBV-XSITE-90 Lisans Site expansion

1 site Ekleme lisansı. Tam olarak gereken adedi sipariş edin.

Ürün Kodu: MBV-XSITE-90
Ürün No: F.01U.352.147

 
 
MBV-FATM-90 Lisans ATM/POS özelliği

ATM/POS cihazlarını entegre etmek için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-FATM-90
Ürün No: F.01U.352.142

 
MBV-FALG-90 Lisans Allegiant özelliği

Yönetim Sunucusuna 1 adet Allegiant Matrix bağlamak için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-FALG-90
Ürün No: F.01U.352.141

 
 
MBV-FOPC-90 Lisans OPC özelliği

Building Integration System (BIS) entegre etmek için genişletme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-FOPC-90
Ürün No: F.01U.352.143

 
MBV-1STCH-90 Lisans Birleştirme kanalı genişletmesi

1 birleştirme kamerası için genişletme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-1STCH-90
Ürün No: F.01U.358.977

 
 
MBV-5AGR-90 Lisansı Augmented reality genişletmesi

5 statik augmented reality etiketi için genişletme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-5AGR-90
Ürün No: F.01U.358.978

 
MBV-FEUP-90 Lisans Professional'dan Enterprise'a

Professional Sürüm temel lisansını Enterprise System temel lisansına yükseltme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-FEUP-90
Ürün No: F.01U.352.140

 
 
MBV-XSUB-90 Lisans Enterprise alt sist. genişletmesi

1 alt sistem için genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayıyı sipariş edin.

Ürün Kodu: MBV-XSUB-90
Ürün No: F.01U.352.138

 
MBV-BENT-90 Lisans Enterprise tabanı

Enterprise System için temel lisans. 8 kamera/video kod çözücü genişletmesi, 2 iş istasyonu genişletmesi, 8 yük devri kayıt kanalı, 8 çift kayıt kanalı, 1 klavye genişletmesi, 1 DVR, 2 alt sistem ve ATM/POS, Allegiant ve OPC işlevleri.

Ürün Kodu: MBV-BENT-90
Ürün No: F.01U.352.133

 
 
MBV-MPRO MBV-BPRO-* için 1 yıllık lisans

Professional Sürüm temel lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MPRO
Ürün No: F.01U.201.035

 
MBV-MPRO-3YR MBV-BPRO-* için 3 yıllık lisans

Professional Sürüm temel lisansı için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MPRO-3YR
Ürün No: F.01U.300.886

 
 
MBV-MCHAN MBV-XCHAN-* lisansı, 1 yıl

Kanal lisansı ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MCHAN
Ürün No: F.01U.201.036

 
MBV-MCHAN-3YR MBV-XCHAN-* lisansı, 3 yıl

Kanal lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MCHAN-3YR
Ürün No: F.01U.300.888

 
 
MBV-MWST MBV-XWST-* lisansı, 1 yıl

İş İstasyonu lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MWST
Ürün No: F.01U.201.037

 
MBV-MWST-3YR MBV-XWST-* lisansı, 3 yıl

İş İstasyonu lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MWST-3YR
Ürün No: F.01U.300.889

 
 
MBV-MDVR MBV-XDVR-* lisansı, 1 yıl

DVR lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MDVR
Ürün No: F.01U.201.038

 
MBV-MDVR-3YR MBV-XDVR-* lisansı, 3 yıl

DVR lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MDVR-3YR
Ürün No: F.01U.300.890

 
 
MBV-MKBD MBV-XKBD-* lisansı, 1 yıl

CCTV klavye lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MKBD
Ürün No: F.01U.201.039

 
MBV-MKBD-3YR MBV-XKBD-* lisansı, 3 yıl

CCTV klavye lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MKBD-3YR
Ürün No: F.01U.300.891

 
 
MBV-MMVS MBV-XMVS-* lisansı, 1 yıl

Mobile Video Service lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MMVS
Ürün No: F.01U.273.761

 
MBV-MMVS-3YR MBV-XMVS-* lisansı, 3 yıl

Mobile Video Service lisans eklemeiçin üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MMVS-3YR
Ürün No: F.01U.300.894

 
 
MBV-MFOV MBV-XFOV-* lisansı, 1 yıl

Yük Devretme VRM genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MFOV
Ürün No: F.01U.300.901

 
MBV-MFOV-3YR MBV-XFOV-* lisansı, 3 yıl

Arıza Yedekleme VRM lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MFOV-3YR
Ürün No: F.01U.300.899

 
 
MBV-MDUR MBV-XDUR-* lisansı, 1 yıl

Çift Kayıt VRM genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MDUR
Ürün No: F.01U.300.902

 
MBV-MDUR-3YR MBV-XDUR-* lisansı, 3 yıl

Çift Kayıt VRM genişletme lisansı için üç yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MDUR-3YR
Ürün No: F.01U.300.900

 
 
MBV-MINT MBV-XINT-* lisansı, 1 yıl

Hırsız Alarm paneli lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MINT
Ürün No: F.01U.308.888

 
MBV-MINT-3YR MBV-XINT-* lisansı, 3 yıl

Hırsız Alarm paneli lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MINT-3YR
Ürün No: F.01U.308.889

 
 
MBV-MATM MBV-FATM-* lisansı, 1 yıl

ATM/POS lisans eklemesi için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MATM
Ürün No: F.01U.201.044

 
MBV-MATM-3YR MBV-FATM-* lisansı, 3 yıl

ATM/POS lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MATM-3YR
Ürün No: F.01U.300.897

 
 
MBV-MALG MBV-XALG-* lisansı, 1 yıl

Allegiant Matrix lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MALG
Ürün No: F.01U.201.043

 
MBV-MALG-3YR MBV-FALG-* lisansı, 3 yıl

Allegiant Matrix lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MALG-3YR
Ürün No: F.01U.300.896

 
 
MBV-MOPC MBV-FOPC-* lisansı, 1 yıl

OPC Sunucu Bağlantısı lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MOPC
Ürün No: F.01U.201.045

 
MBV-MOPC-3YR MBV-FOPC-* lisansı, 3 yıl

OPC Sunucu Bağlantısı lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MOPC-3YR
Ürün No: F.01U.300.898

 
 
MBV-MENT MBV-BENT-* lisansı, 1 yıl

Enterprise Sürüm temel lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MENT
Ürün No: F.01U.273.759

 
MBV-MENT-3YR MBV-BENT-* lisansı, 3 yıl

Enterprise Sürüm temel lisansı için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MENT-3YR
Ürün No: F.01U.300.887

 
 
MBV-MSUB MBV-XSUB-* lisansı, 1 yıl

Enterprise Alt Sistem genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MSUB
Ürün No: F.01U.273.760

 
MBV-MSUB-3YR MBV-XSUB-* lisansı, 3 yıl

Alt sistem lisans uzatması için üç yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MSUB-3YR
Ürün No: F.01U.300.893

 
 
MBV-MEUP MBV-FEUP-* lisansı, 1 yıl

Pro sürümden Enterprise sürümüne yükseltme lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MEUP
Ürün No: F.01U.273.762

 
MBV-MEUP-3YR MBV-FEUP-* lisansı, 3 yıl

Pro sürümden Enterprise sürümüne yükseltme lisansı için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MEUP-3YR
Ürün No: F.01U.300.895

 
 
MBV-MSITE MBV-XSITE-* lisansı, 1 yıl

Site ekleme lisansı için bir yıllık bakımı kapsar.

Ürün Kodu: MBV-MSITE
Ürün No: F.01U.318.779

 
MBV-MSITE-3YR MBV-XSITE-* lisansı, 3 yıl

Site ekleme lisansı için üç yıllık bakımı kapsar.

Ürün Kodu: MBV-MSITE-3YR
Ürün No: F.01U.318.780