Satıştan kalktı: BIS-FGEN-BVMS40 BVMS bağlantısı lisansı

Ürün Kodu: BIS-FGEN-BVMS40
Ürün No: F.01U.300.447

BIS-FGEN-BVMS40 BVMS bağlantısı lisansı
  • Alarmlara veya alarm onaylarına yanıt olarak Bosch VMSOperator Client konumundaki canlı görüntülerin veya kayıtların otomatik ya da manuel olarak görüntülenmesi.
  • Canlı görüntülerin veya kayıtların doğrudan BIS konumundan veya cihaz genel bakışlarından manuel olarak kontrol edilmesi.
  • BIS içinde Bosch VMS alarmlarını (hareket algılama, kamera arızası vb.) alma ve işleme yeteneği.
  • BIS'ten video kaydının kontrol edilmesi.
 

Ait olmak

Bosch VMS-BIS Bağlantısı

Bosch VMS-BIS Connectivity'nın yeni kurulumlar için bir BIS temel paketiyle birlikte, mevcut kurulumlar için ise BIS sürümü için uygun güncelleme paketiyle sipariş edilmesi gerekir.