Bosch Video Management System 8.0

Bosch Video Management System 8.0
  • Esnekliği en üst düzeye çıkarın: Birden fazla sistem bileşeni arızalandığında bile işlemlerin sürdürülmesini sağlayın.
  • Daha düşük sahip olma maliyeti: Kurulum ve işletme maliyetlerini azaltmak için tek bir sunucuyla 2000 adede kadar kamerayı yönetin.
  • En iyi durumunda Bosch video: Bosch kameraları destekler ve tüm diğer yönetim yazılımlarından daha iyidir.
  • Entegrasyon: BVMS'ye üçüncü taraf kameralar, veri depolama alanları ve başka sistemler entegre edin.
  • BT ortamları ve veri güvenliği: Kurulumdan yapılandırmaya tam BT uyumluluğundan güvenli bir şekilde yararlanın.
 

Benzer ürünler

MBV-BDEM-80 Lisans Demo

3 kamera, 2 iş istasyonu, 2 CCTV klavye, 2 DVR için demo lisansı.

Ürün Kodu: MBV-BDEM-80
Ürün No: F.01U.347.045

 
MBV-BENT-80 Lisans Enterprise tabanı

Enterprise Sistemi için temel lisans. 2 Management Server alt sistem (Enterprise Yönetimi için 1 gerekir); 8 kamera; 2 iş istasyonu;1 CCTV klavye; 1 DVR. Tüm MBV-X* ve MBV-F* seçenekleri yalnızca Temel lisansla kullanılabilir.

Ürün Kodu: MBV-BENT-80
Ürün No: F.01U.347.049

 
 
MBV-BLIT32-80 Lisans Lite32 tabanı

32 Kamera, 2 iş istasyonu, 1 CCTV Klavye, 1 Mobile Video Service için lite lisans.

Ürün Kodu: MBV-BLIT32-80
Ürün No: F.01U.347.046

 
MBV-BLIT64-80 Lisans Lite64 tabanı

64 kamera, 4 iş istasyonu, 2 CCTV Klavye, 1 Mobile Video Service için lite lisans.

Ürün Kodu: MBV-BLIT64-80
Ürün No: F.01U.347.047

 
 
MBV-BPRO-80 Lisans Professional tabanı

Professional Sürümü için temel lisans. 8 kamera; 2 iş istasyonu; 1 CCTV klavye; 1 DVR. Tüm MBV-X* ve MBV-F* seçenekleri yalnızca Temel lisansla kullanılabilir.

Ürün Kodu: MBV-BPRO-80
Ürün No: F.01U.347.048

 
MBV-FALG-80 Lisans Allegiant özelliği

Yönetim Sunucusuna 1 adet Allegiant Matrix bağlamak için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-FALG-80
Ürün No: F.01U.347.057

 
 
MBV-FATM-80 Lisans ATM/POS özelliği

ATM/POS cihazlarını entegre etmek için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-FATM-80
Ürün No: F.01U.347.058

 
MBV-FEUP-80 Lisans Professional'dan Enterprise'a

Professional Sürüm temel lisansını Enterprise System temel lisansına yükseltme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-FEUP-80
Ürün No: F.01U.347.056

 
 
MBV-FOPC-80 Lisans OPC özelliği

Building Integration System (BIS) entegre etmek için genişletme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-FOPC-80
Ürün No: F.01U.347.059

 
MBV-XCHAN-80 Lisans Kamera/video kod çöz. gen.

1 video kodlayıcı/kod çözücü kanalı ekelem için lisans. Tam olarak gereken adedi sipariş edin.

Ürün Kodu: MBV-XCHAN-80
Ürün No: F.01U.347.050

 
 
MBV-XDUR-80 Lisans Kamera çift kayıt genişletmesi

Çift kayıt için kullanılan 1 video kodlayıcı kanalı için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XDUR-80
Ürün No: F.01U.347.061

 
MBV-XDVR-80 Lisans DVR expansion

1 DVR için ekleme lisansı. Tam olarak gereken adedi sipariş edin.

Ürün Kodu: MBV-XDVR-80
Ürün No: F.01U.347.052

 
 
MBV-XFOV-80 Lisans VRM Failover channel expansion

Arıza Yedekleme VRM'siyle kullanılan 1 video kodlayıcı kanalı için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XFOV-80
Ürün No: F.01U.347.060

 
MBV-XINT-80 Lisans Intrusion panel expansion

Hırsız alarm panellerini entegre etmek için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XINT-80
Ürün No: F.01U.347.062

 
 
MBV-XKBD-80 Lisans Keyboard expansion

1 CCTV klavye için ekleme lisansı. Tam olarak gereken adedi sipariş edin.

Ürün Kodu: MBV-XKBD-80
Ürün No: F.01U.347.053

 
MBV-XMVS-80 Lisans Mobile video service expansion

1 Mobile Video Service için genişletme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XMVS-80
Ürün No: F.01U.347.055

 
 
MBV-XSITE-80 Lisans Site expansion

1 site Ekleme lisansı. Tam olarak gereken adedi sipariş edin.

Ürün Kodu: MBV-XSITE-80
Ürün No: F.01U.347.063

 
MBV-XSUB-80 Lisans Enterprise alt sist. genişletmesi

Bu sistemin bir üyesi olarak Enterprise System'a 1 Management Server eklemek için ekleme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XSUB-80
Ürün No: F.01U.347.054

 
 
MBV-XWST-80 Lisans Workstation expansion

1 iş istasyonu için genişletme lisansı (her fazladan iş istasyonu için 1 lisans gerekir).

Ürün Kodu: MBV-XWST-80
Ürün No: F.01U.347.051

 
MBV-XAGR-80 Lisansı Augmented reality genişletmesi

5 statik augmented reality etiketi için genişletme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XAGR-80
Ürün No: F.01U.347.100

 
 
MBV-XSTCH-80 Lisans Birleştirme kanalı genişletmesi

1 birleştirme kamerası için genişletme lisansı.

Ürün Kodu: MBV-XSTCH-80
Ürün No: F.01U.347.099

 
MBV-MSTCH MBV-XSTCH-* lisansı, 1 yıl

Birleştirme kanalı genişletmesi için 1 yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MSTCH
Ürün No: F.01U.347.101;F.01U.322.774

 
 
MBV-MAGR MBV-XAGR-* lisansı, 1 yıl

Augmented reality etiketleri genişletmesi için 1 yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MAGR
Ürün No: F.01U.347.103;F.01U.322.778

 
BVMS-LITEPRO-64 BLITE64'ü 64 kanallı BPro'ya yükseltme

Kurulu Lite-64 Sürümünü 64 kanallı Professional Sürümüne yükseltme lisansı. Daima kurulu Lite-64 sisteminin bilgisayar donanım kimliğini siparişe ekleyin.

Ürün Kodu: BVMS-LITEPRO-64
Ürün No: F.01U.288.492

 
 
BVMS-LITEPRO-32 Lite32'den Profesyonel 32kn.'a yükseltme

Kurulu Lite-32 Sürümünü 32 kanallı Professional Sürümüne yükseltme lisansı. Daima kurulu Lite-32 sisteminin bilgisayar donanım kimliğini siparişe ekleyin.

Ürün Kodu: BVMS-LITEPRO-32
Ürün No: F.01U.288.491

 
MBV-3RD-PRTY Onvif uyumlu kamera entegrasyonu

ONVIF ile uyumlu 1 kameranın Bosch VMS ile entegrasyon hizmeti. Şartlar ve Koşullar için Bosch Entegrasyon Partner Programı internet sitesine bakınız.

Ürün Kodu: MBV-3RD-PRTY
Ürün No: F.01U.318.783

 
 
MBV-MLIT32 MBV-BLIT32-* için 1 yıllık lisans

Lite-32 lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MLIT32
Ürün No: F.01U.201.033

 
MBV-MLIT64 MBV-BLIT64-* lisansı, 1 yıl

Lite-64 lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MLIT64
Ürün No: F.01U.201.034

 
 
MBV-MPRO MBV-BPRO-* için 1 yıllık lisans

Professional Sürüm temel lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MPRO
Ürün No: F.01U.201.035

 
MBV-MENT MBV-BENT-* lisansı, 1 yıl

Enterprise Sürüm temel lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MENT
Ürün No: F.01U.273.759

 
 
MBV-MEUP MBV-FEUP-* lisansı, 1 yıl

Pro sürümden Enterprise sürümüne yükseltme lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MEUP
Ürün No: F.01U.273.762

 
MBV-MCHAN MBV-XCHAN-* lisansı, 1 yıl

Kanal lisansı ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MCHAN
Ürün No: F.01U.201.036

 
 
MBV-MDVR MBV-XDVR-* lisansı, 1 yıl

DVR lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MDVR
Ürün No: F.01U.201.038

 
MBV-MWST MBV-XWST-* lisansı, 1 yıl

İş İstasyonu lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MWST
Ürün No: F.01U.201.037

 
 
MBV-MKBD MBV-XKBD-* lisansı, 1 yıl

CCTV klavye lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MKBD
Ürün No: F.01U.201.039

 
MBV-MFOREN MBV-XFOREN-* lisansı, 1 yıl

Adli Arama lisans ekeleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MFOREN
Ürün No: F.01U.201.042

 
 
MBV-MSUB MBV-XSUB-* lisansı, 1 yıl

Enterprise Alt Sistem genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MSUB
Ürün No: F.01U.273.760

 
MBV-MMVS MBV-XMVS-* lisansı, 1 yıl

Mobile Video Service lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MMVS
Ürün No: F.01U.273.761

 
 
MBV-MEUP MBV-FEUP-* lisansı, 1 yıl

Pro sürümden Enterprise sürümüne yükseltme lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MEUP
Ürün No: F.01U.273.762

 
MBV-MALG MBV-XALG-* lisansı, 1 yıl

Allegiant Matrix lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MALG
Ürün No: F.01U.201.043

 
 
MBV-MATM MBV-FATM-* lisansı, 1 yıl

ATM/POS lisans eklemesi için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MATM
Ürün No: F.01U.201.044

 
MBV-MINT MBV-XINT-* lisansı, 1 yıl

Hırsız Alarm paneli lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MINT
Ürün No: F.01U.308.888

 
 
MBV-MSITE MBV-XSITE-* lisansı, 1 yıl

Site ekleme lisansı için bir yıllık bakımı kapsar.

Ürün Kodu: MBV-MSITE
Ürün No: F.01U.318.779

 
MBV-MOPC MBV-FOPC-* lisansı, 1 yıl

OPC Sunucu Bağlantısı lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MOPC
Ürün No: F.01U.201.045

 
 
MBV-MFOV MBV-XFOV-* lisansı, 1 yıl

Yük Devretme VRM genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MFOV
Ürün No: F.01U.300.901

 
MBV-MDUR MBV-XDUR-* lisansı, 1 yıl

Çift Kayıt VRM genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MDUR
Ürün No: F.01U.300.902

 
 
MBV-MLIT32-3YR MBV-BLIT32-* lisansı, 3 yıl

Lite-32 lisansı için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MLIT32-3YR
Ürün No: F.01U.300.884

 
MBV-MLIT64-3YR MBV-BLIT64-* lisansı, 3 yıl

Lite-64 lisansı için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MLIT64-3YR
Ürün No: F.01U.300.885

 
 
MBV-MPRO-3YR MBV-BPRO-* için 3 yıllık lisans

Professional Sürüm temel lisansı için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MPRO-3YR
Ürün No: F.01U.300.886

 
MBV-MENT-3YR MBV-BENT-* lisansı, 3 yıl

Enterprise Sürüm temel lisansı için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MENT-3YR
Ürün No: F.01U.300.887

 
 
MBV-MEUP-3YR MBV-FEUP-* lisansı, 3 yıl

Pro sürümden Enterprise sürümüne yükseltme lisansı için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MEUP-3YR
Ürün No: F.01U.300.895

 
MBV-MCHAN-3YR MBV-XCHAN-* lisansı, 3 yıl

Kanal lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MCHAN-3YR
Ürün No: F.01U.300.888

 
 
MBV-MDVR-3YR MBV-XDVR-* lisansı, 3 yıl

DVR lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MDVR-3YR
Ürün No: F.01U.300.890

 
MBV-MWST-3YR MBV-XWST-* lisansı, 3 yıl

İş İstasyonu lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MWST-3YR
Ürün No: F.01U.300.889

 
 
MBV-MKBD-3YR MBV-XKBD-* lisansı, 3 yıl

CCTV klavye lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MKBD-3YR
Ürün No: F.01U.300.891

 
MBV-MFOREN-3YR MBV-XFOREN-* lisansı, 3 yıl

Adli Arama lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MFOREN-3YR
Ürün No: F.01U.300.892

 
 
MBV-MSUB-3YR MBV-XSUB-* lisansı, 3 yıl

Alt sistem lisans uzatması için üç yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MSUB-3YR
Ürün No: F.01U.300.893

 
MBV-MMVS-3YR MBV-XMVS-* lisansı, 3 yıl

Mobile Video Service lisans eklemeiçin üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MMVS-3YR
Ürün No: F.01U.300.894

 
 
MBV-MALG-3YR MBV-FALG-* lisansı, 3 yıl

Allegiant Matrix lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MALG-3YR
Ürün No: F.01U.300.896

 
MBV-MATM-3YR MBV-FATM-* lisansı, 3 yıl

ATM/POS lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MATM-3YR
Ürün No: F.01U.300.897

 
 
MBV-MINT-3YR MBV-XINT-* lisansı, 3 yıl

Hırsız Alarm paneli lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MINT-3YR
Ürün No: F.01U.308.889

 
MBV-MSITE-3YR MBV-XSITE-* lisansı, 3 yıl

Site ekleme lisansı için üç yıllık bakımı kapsar.

Ürün Kodu: MBV-MSITE-3YR
Ürün No: F.01U.318.780

 
 
MBV-MOPC-3YR MBV-FOPC-* lisansı, 3 yıl

OPC Sunucu Bağlantısı lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MOPC-3YR
Ürün No: F.01U.300.898

 
MBV-MFOV-3YR MBV-XFOV-* lisansı, 3 yıl

Arıza Yedekleme VRM lisans ekleme için üç yıllık bakım lisansı.

Ürün Kodu: MBV-MFOV-3YR
Ürün No: F.01U.300.899

 
 
MBV-MDUR-3YR MBV-XDUR-* lisansı, 3 yıl

Çift Kayıt VRM genişletme lisansı için üç yıllık bakım kapsamı.

Ürün Kodu: MBV-MDUR-3YR
Ürün No: F.01U.300.900