Access Engine


 
BIS - Access Engine (ACE) 4.2
  • Doğrudan alarm yönetimiyle gelişmiş giriş kontrolü
  • Ortak BIS platformu aracılığıyla video, yangın, hırsızlık ve PA/VA sistemleriyle sorunsuz entegrasyon ve etkileşim
  • Kapı modeli şablon tanımlarının kullanımı ve mevcut kart sahibi verilerinin içe aktarılması aracılığıyla teknisyen dostu yapılandırma
  • Gelişmiş ziyaretçi ve otopark yönetimi
  • Açık protokoller ve SDK aracılığıyla üçüncü taraf ürünlerin entegrasyonu
 
 
BIS - Access Engine (ACE) 4.1
  • Sophisticated access control with direct alarm management
  • Seamless integration and interaction with video, fire, intrusion and PA/VA systems via the common BIS platform
  • Installer-friendly configuration through the use of door model template definitions and the import of existing cardholder data
  • Advanced visitor and parking-lot management
  • Integration of third-party products via open protocols and SDK