Muhafazalar


 
Kasa Montajı için Muhafazalar
  • Surface-mount or installation in 482.6 mm (19") racks
  • Modular system
 
 
Duvara Montaj için Muhafazalar
  • Surface-mount, flush-mount or installation in 482.6 mm (19") racks
  • Modular system
 
 
FPA-5000 Önceden Konfigüre Edilmiş Muhafazalar, Çerçeve Montajlı
  • Zaman kazandırıcı ve rahat bir şekilde ambalajdan çıkarma ve monte etme
  • Kolaylıkla çalıştırılabilir, sadece müşteriye özel parçaların eklenmesi gerekir
  • Daha az atık ürettiği için çevre dostu
  • Kolay sipariş