Lineer Beam Dedektörler


 
FIRERAY3000 Doğrusal ışın dedektörü
 • 5 m - 120 m izleme menzili (DIN VDE 0833-2'ye göre maks. 100 m)
 • Sistem denetleyicisi başına en fazla 2 dedektör
 • İki çift yangın ve hata rölesi (dedektör başına bir tane)
 • Kompakt bir muhafazaya entegre edilmiş verici ve alıcı
 • Entegre LASER hizalaması
 • Çalıştırma sırasında kendi kendine hizalama
 • Kolay montaj ve programlama için göz seviyesinde uzaktan kumanda ünitesi
 • Otomatik kirlenme dengelemesi
 • LED ve LCD ekranlı kontrol ünitesi - çeşitli çalışma durumları
 • Ayarlanabilir alarm eşikleri
 • Bina değişme dengelemesi
 
 
FIRERAY5000-EN Doğrusal ışın dedektörü
 • Extended monitoring range
 • Up to 2 detectors per system controller
 • Two pairs of fire and fault relays (one per detector)
 • Transmitter and receiver integrated into a compact housing
 • Integral LASER alignment
 • Self-alignment during operation
 • Remote control unit at eye level for easy installation and programming
 • Automatic compensation for contamination
 • Control unit with LED and LCD displaying - various operating states
 • Adjustable alarm thresholds
 • Building shift compensation