Dedektör Tabanları


 
 
 
 
 
MS 420 Yaylı taban
 
 
MSC 420 Nemli oda sızdır. sahip taban uzatması
  • Damp room sealing for installation in humid areas
  • Easy to install
  • Surface mounting